יום ראשון, 29 בנובמבר 2015

נועם קוריס עו"ד - המכללה האקדמית נתניה